Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja „MOGU“ Osijek neprofitna je humanitarna organizacija osnovana u Osijeku 1997. godine. Kroz provedbu programa terapija i aktivnosti pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, djecu i mlade s teškoćama u učenju i problemima u ponašanju te djecu i mlade u riziku, primarni je cilj Udruge poboljšanje ukupne kvalitete življenja navedenih skupina.

Program terapija i aktivnosti pomoću konja provode instruktori aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom. U provedbu istih uključuju se stručni suradnici: psiholozi, rehabilitatori, fizioterapeuti i socijalni pedagozi koji, kroz različite radionice, pomažu korisnicima pri prevladavanju emocionalnih, socijalnih, komunikacijskih i drugih teškoća.

Rad Udruge „MOGU“ Osijek zasnovan je na načelima i vrijednostima transparentnosti, jednakosti, međusobne tolerancije, prihvaćanja različitosti, empatije, socijalne uključenosti, povjerenja i suradnje.

Ciljevi Udruge su:

 • promicanje socijalne integracije svih korisnika
 • promicanje socijalne osjetljivosti
 • prevencija rizičnog ponašanja mladih
 • prevencija nasilja nad i među djecom i mladima
 • prevencija ovisnosti
 • popularizacija programa terapije i aktivnosti pomoću konja
 • popularizacija konjičkog sporta
 • promicanje humanog i etičkog odnosa prema životinjama
 • poticanje zdravih stilova života
 • promicanje volonterstva
 • poticanje ekološke osviještenosti

Udruga sukladno ciljevima primarno djeluje na području socijalnih usluga, izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja te sportsko-rekreacijskih aktivnosti.