Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva“

Od 2022. godine Udruga „MOGU“ Osijek korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koja se nastavlja i u 2024. godini.

Kreirajmo život sami

Cilj projekta je kroz uključivanje u program terapije i aktivnosti pomoću konja te radionice osnaživanja pružiti mladima priliku za razvoj emocionalne stabilnosti, samopouzdanja i socijalnih vještina, čime će se smanjiti njihova ranjivost na ovisnost. Projekt je podržan od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a provodit će se od 01.01. do 31.12.2024. godine.

Provedba programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2024. (ZOS)

Cilj programa usmjeren je poticanju djece i mladih s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i djece i mladih opće populacije na uključivanje u sportsko-rekreativne aktivnosti. Program podržava Zajednica osječkog sporta, a provodi se od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

Poticanje svijesti o očuvanju zdravlja i prirode

Cilj projekta je jačanje psihofizičkog zdravlja te podizanje svijesti o očuvanju i zaštiti okoliša djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Projekt je podržan od strane Osječko-baranjske županije a provodit će se od 01.01. do 31.12.2024. godine.

Kapitalno ulaganje u sportske objekte

Cilj projekta je poboljšati materijalno-tehničke uvijete Udruge „MOGU“ Osijek za provedbu sportsko rekreacijskog jahanja za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te djecu i mlade opće populacije. Projekt je podržan od strane Osječko-baranjske županije.

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva“

Od 2022. godine Udruga „MOGU“ Osijek korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koja se nastavlja i u 2023. godini  s mogućnošću produljenja do 31.12.2024. godine.

Provedba programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2023. (ZSUGOS)

Cilj programa je osiguravanje provođenja redovnih programa koji će zadovoljiti onaj dio javnih potreba u sportu na području grada Osijeka koje provode članice Zajednice osječkog sporta. Program podržava Zajednica osječkog sporta, a provodi se od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

Provedba programa „Program zaštite i očuvanja okoliša“ – Program javnih radova za 2023.

Cilj programa usmjeren je poboljšanje očuvanja i zaštite okoliša kroz zapošljavanje teže zapošljivih skupina. Program podržava Hrvatski zavod za zapošljavanje, a provodi se od 13.03.2023. do 12.09.2023. godine.

Provedba Trogodišnjeg programa „MOGU više – mogu bolje“

Cilj programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje djeci s teškoćama u razvoju te njihovim roditeljima u svrhu poticanja razvoja socijalnih vještina te jačanja obiteljske kohezije. Program podržava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se od 01.06.2022. do 31.05.2023. godine.

Provedba projekta „Radim korisne stvari za druge i sebe“

Cilj projekta je jačanje i očuvanje psihofizičkog zdravlja djece i mladih s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom uz podizanje svijesti o očuvanju i zaštiti okoliša. Projekt podržava Osječko-baranjska županija, a provodi se od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

Provedba projekta „Sportsko-rekreacijske aktivnosti pomoću konja”

Cilj projekta usmjeren je pružanju sportsko rekreacijskih sadržaja kroz koje će djeca i mladi kvalitetno provoditi slobodno vrijeme. Projekt podržava Jadranski naftovod d.d., a provodi se od 15.05. do 15.11.2023. godine.

„Mogu svi – MOGU za sve“

Cilj projekta usmjeren je poboljšanju socijalne integracije i emocionalnog stanja osoba s invaliditetom kroz sudjelovanje istih u aktivnostima i radionicama skrbi terapijskih životinja te radionicama održavanja i zaštite okoliša. Projekt podržava Grad Osijek, a provodi se od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

 „Sadržaji koji mladi vole“

Cilj projekta usmjeren je pružanju dodatnih sadržaja usmjerenih kvalitetnoj provedbi slobodnog vremena mladih. Projekt podržava Grad Osijek, a provodi se od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

„Radim korisne stvari za sebe i druge“

Cilj projekta usmjeren je jačanju psihofizičkog zdravlja te podizanju svijesti o očuvanju i zaštiti okoliša djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Projekt podržava Osječko-baranjska županija, a provodi se od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. Godine.

 „Snaga konja za snagu čovjeka“ – trogodišnji program

Program je usmjeren širenju mreže postojećih i razvoju novih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici kroz suradnju s lokalnim institucijama koje djeluju u području socijalne skrbi s ciljem održivosti i kontinuiranog pružanja istih za djecu s teškoćama u razvoju i njihove roditelje te osobe s invaliditetom kao učinkovitog sredstva u prevenciji institucionalizacije. Program podržava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodit će se 36 mjeseci, od 1. lipnja 2023. do 31. svibnja 2026. godine.

„Stjecanje vještina – prvi korak za budućnost“

Cilj projekta je povećati mogućnosti mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanja i vještine koje će biti temeljna podloga za razvoj poduzetničkih aktivnosti. Projekt je podržan od Ministarstva znanosti i obrazovanja, a provodit će se od 08.11.2023. do 31.08.2024. godine.

Provedba projekta „Roditelji – snažan stup obitelji“

Cilj projekta je osigurati podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju u nošenju sa nepredviđenim i stresnim životnim situacijama. Projekt podržava Središnju ured za demografiju i mlade, a provodi se od 01.09.2022. do 31.08.2023.

Provedba projekta „Aktivnosti u prirodi“

Cilj projekta je jačanje i očuvanje psihofizičkog zdravlja djece i mladih s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom uz podizanje svijesti o očuvanju i zaštiti okoliša. Projekt podržava Osječko-baranjska županija, a provodi se od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Provedba projekta „Učenje i integracija u društvo“

Cilj projekta je poboljšati socijalnu integraciju i emocionalno stanje osoba s invaliditetom kroz sudjelovanje u aktivnostima radionica skrbi za terapijske životinje te radionica održavanja i zaštite okoliša. Projekt podržava Grad Osijek, a provodi se od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Provedba projekta „Usmjeriti energiju mladih za pozitivne ciljeve“

Cilj projekta je osigurati dodatne sadržaje usmjerene kvalitetnoj provedbi slobodnog vremena mladih. Projekt podržava Grad Osijek, a provodi se od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Provedba Trogodišnjeg programa „MOGU više – mogu bolje“

Cilj programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje djeci s teškoćama u razvoju te njihovim roditeljima u svrhu poticanja razvoja socijalnih vještina te jačanja obiteljske kohezije. Program podržava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se od 01.06.2022. do 31.05.2023.

Provedba programa „Program zaštite i očuvanja okoliša“ – Program javnih radova za 2022

Cilj programa usmjeren je poboljšanje očuvanja i zaštite okoliša kroz zapošljavanje teže zapošljivih skupina. Program podržava Hrvatski zavod za zapošljavanje, a provodi se od 09.05.2022. do 08.11.2022.

Provedba projekta „Sport za sve“

Cilj projekta usmjeren je poticanju djece i mladih na bavljenje sportsko-rekreacijskim aktivnostima te usvajanju zdravih životnih navika i odgovornosti. Projekt podržava Vodovod-osijek d.o.o. a provodi se od 01.03.2022. do 30.06.2022.

Provedba programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2022 (ZSUGOS)

Cilj programa je osiguravanje provođenja redovnih programa koji će zadovoljiti onaj dio javnih potreba u sportu na području grada Osijeka koje provode članice Zajednice športskih udruga Grada Osijeka. Program podržava Zajednica športskih udruga Grada Osijeka, a provodi se od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva“

Od 2022. godine Udruga „MOGU“ Osijek korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Navedena podrška odnosi se na razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine s mogućnošću produljenja do 31.12.2024. godine

Provedba projekta „Terapija i aktivnosti pomoću konja“

Cilj projekta je osnažiti psihofizičko zdravlje djece i mladih s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom uz osviještenje o važnosti zaštite okoliša.

Provedba projekta „Oaza za mlade“

Cilj projekta je osigurati dodatne sadržaje usmjerene kvalitetnoj provedbi slobodnog vremena mladih.

Provedba projekta „Učenje kroz zabavne sadržaje“

Cilj projekta je poboljšati socijalnu integraciju i emocionalno stanje osoba s invaliditetom kroz sudjelovanje u aktivnostima radionica skrbi za terapijske životinje te radionica održavanja i zaštite okoliša.

Provedba programa “Moj prijatelj konj i ja – zajedno u sportu i rekreaciji”

Cilj programa je omogućavanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti kao izvan odgojno-obrazovnih aktivnosti što većem broju djece i mladih u svrhu poboljšanja kvalitete življenja istih.

Provedba Trogodišnjeg programa „MOGU više – mogu bolje“

Cilj programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje djeci s teškoćama u razvoju te njihovim roditeljima u svrhu poticanja razvoja socijalnih vještina te jačanja obiteljske kohezije.

Provedba projekta „Podrškom do snage za dalje“

Cilj projekta je osigurati podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju u nošenju sa nepredviđenim i stresnim životnim situacijama.

Provedba programa „Program zaštite i očuvanja okoliša“ – Program javnih radova za 2021

Cilj programa usmjeren je poboljšanje očuvanja i zaštite okoliša kroz zapošljavanje teže zapošljivih skupina.

Provedba programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2021

Cilj programa je osiguravanje provođenja redovnih programa koji će zadovoljiti onaj dio javnih potreba u sportu na području grada Osijeka koje provode članice Zajednice športskih udruga Grada Osijeka.

Provedba projekta „Demonstracijski prikaz jahačkih vještina“

Cilj projekta je popularizacija konjičkog sporta te ostvarivanje dodatnog poticaja za uključivanjem što većeg broja djece i mladih u sportsko-rekreativne aktivnosti unutar lokalne zajednice

Provedba Trogodišnjeg programa „MOGU više – mogu bolje“

Cilj programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje djeci s teškoćama u razvoju te njihovim roditeljima u svrhu poticanja razvoja socijalnih vještina te jačanja obiteljske kohezije.

Provedba programa “Učim, bavim se sportom – zdravije i kvalitetnije živim”

Cilj programa je omogućavanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti kao izvan odgojno-obrazovnih aktivnosti što većem broju djece i mladih u svrhu poboljšanja kvalitete življenja istih.

Provedba projekta „Učim danas za bolje sutra“

Cilj projekta je povećati mogućnosti mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanja i vještine koje će biti temeljna podloga za razvoj poduzetničkih aktivnosti mladih.

Provedba projekta „Pozitivan, vrijedan – nenasilan“

Cilj projekta je osnažiti djecu u riziku i djecu smještene u sustav socijalne skrbi za nenasilno djelovanje i rješavanje sukoba kroz uključivanje istih u edukativne radionice i aktivnosti usmjerene razvoju pozitivnih životnih stavova i prihvaćanju različitosti.

Provedba projekta „Aktivnim uključivanjem do zapošljavanja“

Cilj projekta je osposobiti izravne korisnike – osobe s intelektualnim teškoćama za rad u konjogojstvu i tako poboljšati njihove mogućnosti zapošljavanja, ekonomsku neovisnost te samostalnost za život.

Provedba projekta „Konj, moj prijatelj – on me razumije“

Cilj projekta je poboljšati fizičko zdravlje i emocionalno stanje djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom kroz program terapije i aktivnosti pomoću konja kroz radionice održavanja i zaštite okoliša.

Provedba projekta „Zatvoreno jahalište za terapijsko jahanje“

Projekt “Zatvoreno jahalište za terapijsko jahanje” financirala je Zaklada Novo Sutra iz Vukovara.

Provedba programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020

Cilj programa je osiguravanje provođenja redovnih programa koji će zadovoljiti onaj dio javnih potreba u sportu na području grada Osijeka koje provode članice Zajednice športskih udruga Grada Osijeka.

Provedba programa „Program zaštite i očuvanja okoliša“ – Program javnih radova za 2020

Cilj programa usmjeren je poboljšanje očuvanja i zaštite okoliša kroz zapošljavanje teže zapošljivih skupina.

Provedba programa „Kroz sport do kvalitetnijeg života“

Cilj programa je omogućavanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti kao izvan odgojno-obrazovnih aktivnosti što većem broju djece i mladih s teškoćama u razvoju i opće populacije u svrhu poboljšanja kvalitete življenja istih.

Provedba programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2019.

Cilj programa je osiguravanje provođenja redovnih programa koji će zadovoljiti onaj dio javnih potreba u sportu na području grada Osijeka koje provode članice Zajednice športskih udruga Grada Osijeka

Provedba projekta “Pomoću konja do kvalitetnijeg života”

Cilj projekta je poboljšati fizičko zdravlje i emocionalno stanje kod osoba s invaliditetom kroz program terapije pomoću konja.

Provedba projekta “Aktivnost pomoću konja – prevencija ovisnosti”

Cilj projekta je prevencija pojave ovisnosti među djecom i mladima kroz kvalitetno organizirano slobodno vrijeme i aktivnosti

Provedba projekta “I učenje može biti zabavno”

Cilj projekta je Poboljšati psihofizičko stanje osoba s invaliditetom kroz program i provedbu aktivnosti edukacijskih i okupacijskih radionica.

Provedba projekta “Imamo problem – među prvih pet smo u Europi”

Cilj projekta je smanjiti uzroke i posljedice debljine, kao i važnost njene prevencije, unapređenja zdravlja, poticanja tjelesne aktivnosti da se dovede do smanjenja rizika od niza bolesti koje su usko povezane s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom kod djece i mladih

Provedba projekta “Konji, okoliš – zdravlje zadovoljstvo”

Cilj projekta je osnažiti djecu i mlade s teškoćama u razvoju te osobe s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici te im poboljšati kvalitetu života i osvijestiti ih o važnosti okoliša.

Provedba programa “I ja mogu doprinijeti zajednici”
(Trogodišnji program – treća godina provedbe)

Cilj programa je djelotvornija provedba izvaninstitucionalnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih djela usmjerena povećanju socijalne integracije istih, te razvoju pozitivnih životnih stavova i društvenih vrijednosti

Provedba projekta “Volontiranje, edukacija – koraci do poduzetništva”

Cilj projekta je povećati mogućnosti djeci i mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanja i vještine koje će biti temeljna podloga za razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih

Provedba programa “Konjanici, jeste li spremni – put života je dug”

Cilj programa bio je omogućavanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti kao izvan odgojno-obrazovne aktivnosti što većem broju djece i mladih, a sve to uz svrhu poboljšanja kvalitete življenja istih

Provedba programa “Program zaštite i očuvanja okoliša” – Program javnih radova za 2019.

Cilj programa usmjeren je poboljšanje očuvanja i zaštite okoliša kroz zapošljavanje teže zapošljivih skupina

“I ja mogu doprinijeti zajednici”

Glavni cilj programa bio je djelotvornija provedba izvaninstitucionalnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih djela usmjerena povećanju socijalne integracije istih, te razvoju pozitivnih životnih stavova i društvenih vrijednosti.

“Zauzmi stav – MOGU sve zašto ne”

Glavni cilj projekta bio je osnažiti mlade smještene u sustav socijalne skrbi za nenasilno djelovanje i rješavanje sukoba kroz uključivanje istih u edukativne radionice i aktivnosti usmjerene razvoju pozitivnih životnih stavova i prihvaćanju različitosti.

“Mladi – snaga novog društva”

Glavni cilj projekta bilo je Upoznavanje mladih s vrijednostima volonterstva te poticanje istih na uključivanje u volonterske aktivnosti prisutne u lokalnoj zajednici.

“Važno je baviti se sportom”

Glavni cilj programa bilo je omogućavanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti kao izvan odgojno-obrazovnih aktivnosti. Za što veći broj djece i mladih u svrhu poboljšanja kvalitete življenja.

“Zauzmi stav – MOGU sve, zašto ne!”

Projekt financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 105.000,00 kn u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini. Glavni cilj projekta je osnažiti mlade smještene u sustav socijalne skrbi za ne nasilno djelovanje i rješavanje sukoba kroz uključivanje istih u edukativne radionice te aktivnosti usmjerene razvoju pozitivnih životnih stavova i prihvaćanju različitosti. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, od 1. studenog 2017. do 14. listopada 2018. godine.

“Mladi – snaga novog društva”

Projekt financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 113.000,00 kn u sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu. Glavni cilj projekta je usmjeren upoznavanju mladih s vrijednostima volonterstva te poticanje istih na uključivanje u volonterske aktivnosti prisutne u lokalnoj zajednici. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, od 1. studenog 2017. do 31. listopada 2018. godine.

“Konjički sport i rekreacija za djecu i mlade”

Projekt odobren od Središnjeg državnog ureda za šport u sklopu natječaja za sufinanciranje športskih programa poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti u 2017. godini u iznosu 80.000,00 kn. Cilj projekta je omogućavanje sportsko rekreacijskih aktivnosti kao izvan odgojno-obrazovnih aktivnosti što većem broju djece i mladih u svrhu poboljšanja kvalitete življenja istih. Predviđeno trajanje projekta je 9 mjeseci, od 01. travnja do 31. prosinca 2017. godine. a podržan je i od strane Grada Osijeka koji svake godine podupire sportsko-rekreacijske aktivnosti Udruge te ustupa prostor na besplatno korištenje.

“I ja mogu doprinjeti zajednici”

Trogodišnji program odobren od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu natječaja za razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva. Odobreni iznos za prvu godinu provedbe je 265.000,00 kn. Cilj programa je djelotvornija provedba izvaninstitucionalnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih djela usmjerena povećanju socijalne integracije istih, te razvoju pozitivnih životnih stavova i društvenih vrijednosti. Predviđeno trajanje programa je 36 mjeseci, od 01. lipnja 2017. do 31. svibnja 2020. godine a provodi se u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Osijek, Centrom za socijalnu skrb Beli Manastir, Centrom za socijalnu skrb Našice te Gradom Osijekom.

“Kvalitetno odrastanje”

Projekt financiran od strane Grada Osijeka u iznosu od 11.795,00 kn u sklopu Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2017. godini. Glavni cilj projekta usmjeren je prevenciji pojave ovisnosti među djecom i mladima kroz kvalitetno organizirano slobodno vrijeme i aktivnosti. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

“Aktivnošću do zdravlja”

Projekt financiran od strane Osječko-baranjske županije u iznosu 10.000,00 kn, u sklopu Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji za 2017. godinu. Glavni cilj projekta usmjeren je poboljšanju fizičkog zdravlja i emocionalnog stanja djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom kroz program terapijskog jahanja. Predviđeno trajanje projekta je 12. mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

“Sportsko-rekreacijsko jahanje”

Program financiran od strane Grada Osijeka u iznosu 30.000,00 kn. Osnovni cilj programa usmjeren je poticanju zdravog načina života kroz uključivanje u sportsko-rekreativno jahanje. Ciljna skupina programa su djeca i mladi s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te djeca i mladi opće populacije. Predviđeno trajanje programa je 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

“Edukativni programi za mlade”

Projekt odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2016./2017., u iznosu 50.000,00 kn. Glavni cilj projekta usmjeren je poticanju i osnaživanju mladih na aktivno uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice – volontiranje. Korisnici projekta su učenici srednje Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek. Predviđeno trajanje projekta je 8 mjeseci, od 01. prosinca 2016. do 31. srpnja 2017. godine, a provodi se u partnerstvu s Poljoprivrednom i veterinarskom školom Osijek i Erasmus studenskom mrežom Osijek.

“Pedagoško-preventivni program za djecu”

Projekt odobren od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini, u iznosu 115.000,00 kn. Cilj projekta je prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja među djecom osnovnoškolskog uzrasta kroz kreativne i zanimljive izvannastavne aktivnosti usmjerene razvoju socijalne integracije, empatije i tolerancije. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, od 01. studenog 2016. do 31. listopada 2017. godine, a provodi se u partnerstvu s Osnovnom školom Antuna Mihanovića Osijek i Udrugom za rad s mladima „BREZA“.

“Podrška za kvalitetniji život”

Projekt odobren od strane Ministarstva hrvatskih branitelja u sklopu javnog natječaja usmjerenog psihološkom i socijalnom osnaživanju te podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za 2016/2017. godinu u iznosu 20.000,00 kn. Glavni cilj projekta usmjeren je povećanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz uključivanje korisnika u aktivnosti terapijskog jahanja, radionice radne terapije te organizaciju radionica psihosocijalne podrške. Korisnici projekta su hrvatski branitelji te članovi njihovih obitelji. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, od 01. rujna 2016. do 31. kolovoza 2017. godine. U ovom projektu Udruga „MOGU“ sudjeluje kao projektni partner Udruzi veterana 3. gardijske brigade „KUNE“ koja je nositelj projekta.

“Zdravlje je na prvom mjestu” – program terapijskog jahanja

Projekt financiran od strane Osječko-baranjske županije u iznosu 10.000,00 kn, u sklopu Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji za 2016. godinu. Glavni cilj projekta usmjeren je poboljšanju kvalitete življenja djece i mladih s teškoćama u razvoju kroz uključivanje istih u program terapijskog jahanja. Predviđeno trajanje projekta je 12. mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

“Sportsko-rekreacijsko jahanje”

Projekt financiran od strane Grada Osijeka u iznosu od 30.000,00 kuna. Osnovni cilj programa usmjeren je poticanju zdravog načina života kroz uključivanje u sportsko-rekreativno jahanje. Ciljna skupina projekta su djeca i mladi s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te djeca i mladi opće populacije. Predviđeno trajanje programa je 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

“Sportsko-rekreacijsko jahanje za djecu i mlade”

Projekt odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu Natječaja za sufinanciranje sportskih programa poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2016. godini, u iznosu 56.500,00 kn. Projekt je namijenjen djeci i mladima s teškoćama u razvoju te djeci i mladima opće populacije u svrhu ostvarivanja zdravstvenih, odgojno-obrazovnih te pedagoško-preventivnih ciljeva. Na široj razini, provedbom projekta želi se doprinijeti upoznavanju šire javnosti o pozitivnim učincima sportsko-rekreacijskog jahanja na zdravlje te popularizaciji konjičkog sporta općenito. Predviđeno trajanje projekta je 7 mjeseci, od 01. lipnja do 31. prosinca 2016. godine.

“Biti na pravom putu”

Trogodišnji program odobren u sklopu natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih usmjerenog na razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva, u iznosu od 300.000,00 kuna. U partnerstvu s Gradom Osijekom i Centrom za socijalnu skrb Osijek, Programom se, kroz provedbu aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizičnog ponašanja i povećanja socijalne integracije maloljetnih počinitelja kaznenih djela, doprinosi djelotvornijoj provedbi izvaninstitucionalnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih djela u lokalnoj zajednici. Provedba Programa započela je 1. lipnja 2014., a predviđeno trajanje istog je do 30. svibnja 2017. godine.

“Toplinom konja do srca mladih”

Projekt odobren u sklopu natječaja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu 50.000,00 kn s ciljem poboljšanja kvalitete života mladih osoba kroz inovativne izvaninstitucionalne programe usmjerene povećanju društvene uključenosti istih u lokalnoj zajednici. Korisnici projekta su učenici srednje Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek. Predviđeno trajanje projekta je 10 mjeseci, od 01. rujna 2015. do 30. lipnja 2016. godine, a provodi se u partnerstvu s Gradom Osijekom, Poljoprivrednom i veterinarskom školom Osijek i Veleučilištem „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.

“Pružimo im sadržaje”

Projekt financiran od strane Grada Osijeka u iznosu od 8.000,00 kunau u sklopu Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga u 2016. godini. Glavni cilj projekta usmjeren je prevenciji pojave ovisnosti među djecom i mladima kroz kvalitetno organizirano slobodno vrijeme i aktivnosti. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

Terapijsko jahanje za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju

Projekt financiran od strane Osječko-baranjske županije s ciljem povećanja socijalne integracije djece i mladih s teškoćama u razvoju. Kroz provedbu programa terapijskog jahanja uz pratnju fizioterapeuta, Projekt je usmjeren na poboljšanje općeg fizičkog zdravlja i emocionalnog stanja navedene skupine. Korisnici Projekta su djeca i mladi iz Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek. Predviđeno trajanje Projekta je 12 mjeseci, u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Sportsko i rekreacijsko jahanje

Projekt odobren od strane Grada Osijeka u iznosu od 27.000,00 kuna s ciljem poticanja korisnika na uključivanje u sportske i rekreacijske aktivnosti. Primarni cilj Projekta je povećanje socijalne integracije osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i mladih te općenito promicanje zdravog načina života. Predviđeno trajanje Projekta je 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Biti na pravom putu

Trogodišnji program odobren u sklopu natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih usmjerenog na razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva, u iznosu od 300.000,00 kuna. U partnerstvu s Gradom Osijekom i Centrom za socijalnu skrb Osijek, Programom se, kroz provedbu aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizičnog ponašanja i povećanja socijalne integracije maloljetnih počinitelja kaznenih djela, doprinosi djelotvornijoj provedbi izvaninstitucionalnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih djela u lokalnoj zajednici. Provedba Programa započela je 1. lipnja 2014., a predviđeno trajanje istog je do 30. svibnja 2017. godine.

Učim, volontiram, znam da vrijedim

Projekt odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u iznosu od 125.000,00 kuna. Ciljna skupina su djeca i mladi s teškoćama u učenju, problemima u ponašanju i emocionalnim problemima koje se, kroz volonterski rad i edukacijske programe kao izvan odgojno-obrazovne aktivnosti, osnažuje za život u lokalnoj zajednici. U suradnji s pet partnera u tri županije, provedbom Projekta doprinosi se i osnaživanju partnerstva s odgojno-obrazovnim ustanovama, te organizacijama civilnog društva u zajednici. Provedba Projekta započela je 1. rujna 2014., a predviđeno trajanje istog je do 30. lipnja 2015. godine.

Osnaživanje mladih kroz edukacijske sadržaje

Projekt usmjeren mladima, odobren od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, u iznosu od 99.972,58 kuna. Kroz provedbu edukacijskih radionica s područja socijalnih vještina, radionica o volonterstvu te edukacijskih radionica o terapijskom jahanju, radi se na osnaživanju mladih za život u lokalnoj zajednici te na poticanju njihova uključivanja u humanitarni rad udruga civilnoga društva. Korisnici Projekta su učenici Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek. Predviđeno trajanje Projekta je 12 mjeseci, od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2015. godine.