Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja MOGU Osijek

Šandora Petefija 80 c

P.P. 622, 31106 Osijek, Hrvatska

OIB: 30168168961

Predsjednica: Mariana Koprivnjak

+385 (0)98 372 651

+385 (0)31 307 300

udruga.mogu@gmail.com

udruga.mogu@gmail.com

udruga@mogu.hr