Projekt „Konji i vjetar u kosi“ odobren od strane Središnjeg državnog ureda za šport u sklopu Poziva za provedbu programa poticanja bavljena amaterskim športom i športskom rekreacijom i poticanje obuke neplivača u 2018. godini uspješno je priveden kraju.

Glavni cilj projekta bio je bio je omogućavanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti kao izvanodgojno-obrazovnih aktivnosti što većem broju djece i mladih, a sve to uz vrhu poboljšanja kvalitete življenja istih, a taj cilj je uvelike postignut zbog činjenice da se veliki broj mladih odlučio za nastavak bavljenja sportskim aktivnostima i nakon završetka projekta. Također usvojena su motorička i teorijska znanja upravljanja konjem te izvođenja osnovnih dresurnih radnji u hodu, kasu i galopu, a sve to prema mogućnosti korisnika individualno. Uključivanjem djece i mladih u aktivnosti utjecalo se na skladan rast i zdravlje korisnika. Kroz provedbu aktivnosti svi korinsici su svladali osnovne jahaće vještine te su zanimanje za iste pokazivali tijekom cijelog vremena provedbe. Korisnici su naučili što je to Fair play te njegove ciljeve u sportu i životu.

U projektu je bilo uključeno ukupno 43 korisnika. Korisnici programa bili su djeca i mladi s teškoćama u razvoju (tjelesne i intelektalne teškoće) te djeca i mladi opće populacije u dobi od 7 do 20 godina s područja grada Osijeka i okolice.

Projekt je trajao devet mjeseci, od 01. travnja 2018. do 31. prosinca 2018.