U tijeku je provedba projekta „Sadržaji koje mladi vole“ odobrenog od strane Grada Osijeka u sklopu Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2023. godini.

Glavni cilj projekta usmjeren je pružanju dodatnih sadržaja usmjerenih kvalitetnoj provedbi slobodnog vremena mladih. U projekt je uključeno 20 mladih u dobi od 15 do 20 godina s podjednakom zastupljenošću oba spola.

Trajanje projekta je 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.