Udruzi „MOGU“ Osijek odobren je projekt „Roditelji – snažan stup obitelji“ od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu.

Glavni cilj projekta je osigurati podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju u nošenju sa nepredviđenim i stresnim životnim situacijama. U projekt je uključeno ukupno 27 roditelja djece s teškoćama u razvoju.

Projekt je započeo 01. rujna 2022. a trajat će do 31. kolovoza 2023. godine.