U tijeku je provedba projekta „Mogu svi – MOGU za sve“ odobrenog od strane Grada Osijeka u sklopu Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2023. godini.

Glavni cilj projekta usmjeren je poboljšanju socijalne integracije i emocionalnog stanja osoba s invaliditetom kroz sudjelovanje istih u aktivnostima i radionicama skrbi terapijskih životinja te radionicama održavanja i zaštite okoliša.

U projekt je uključeno 15 osoba s invaliditetom s podjednakom zastupljenošću oba spola.

Trajanje projekta je 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.