Zahvaljujemo se Jadranskom naftovodu d.d. na odobrenom sponzorstvu za provedbu projekta “Sportsko-rekreacijske aktivnosti pomoću konja”.

Osnovni cilj projekta usmjeren je pružanju sportsko rekreacijskih sadržaja kroz koje će djeca i mladi kvalitetno provoditi slobodno vrijeme.

U projekt će biti uključeno ukupno 120 djece i mladih u dobi od 7 do 18 godine, s podjednakom zastupljenošću oba spola, s područja grada Osijeka i okolice.

Predviđeno trajanje projekta je 6 mjeseci, od 15.05. do 15.11.2023. godine.