Udruzi „MOGU“ Osijek odobren je projekt u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini.

Cilj projekta je poboljšati materijalno-tehničke uvijete Udruge „MOGU“ Osijek za provedbu sportsko rekreacijskog jahanja za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te djecu i mlade opće populacije.